PhDr. Petra Vávrová, MBA

Psycholožka, terapeutka, certifikovaná koučka a kvalifikovaná lektorka vzdělávání dospělých. Věnuje se psychologickému poradenství, terapii, koučinku a supervizi převážně v Olomouci. Přednáší a publikuje v oblasti zdraví a bio-psycho-socio-spirituálního přístupu k člověku, psychohygieny, stresu, syndromu vyhoření, psychosomatiky, náročných životních situací, mezilidských vztahů a komunikace. Je externí vyučující na Univerzitě Palackého v Olomouci, odbornou garantkou i lektorkou psychosociálních studií Univerzity třetího věku UP. Preferuje celostní přístup k člověku.

Poradenství a terapie

Individuální psychologické poradenství a psychoterapie, koučink v oblasti náročných životních situací, zdraví, rodiny, profese, mezilidských vztahů a komunikace. Terapie úzkostných stavů, nespavosti, nadváhy, obezity, poruch příjmu potravy a další. Minimální věková hranice klientů 16 let, ev. po dohodě práce s rodinným systémem.

Podpora terapie depresivních a úzkostných stavů, nespavosti, neklidu, podrážděnosti apod. přírodní cestou / spolupráce s firmou JustNahrin.

Sezení trvá obvykle 50 – 60 minut / vstupní až 80 minut, nutné objednání předem / sms, tlf, mail. Pro klienty z větší vzdálenosti možnost dohodnout si delší sezení nebo online konzultaci / tlf, skype, ZOOM…/ Zajištěna je maximální anonymita, klienti se nepotkávají, není třeba sdělovat žádné identifikační údaje.

Přednášky, kurzy, semináře

   Možná témata: cesta ke zdraví: bio-psycho-socio-spirituální přístup k člověku,  efektivní komunikace, komunikace v náročných komunikačních situacích, přenosy informací a zpětná vazba,  řešení konfliktů, transakční analýza, asertivita, podávání a přijímání kritiky, koučovací přístup při podávání kritiky, hodnocení, vedení porad, základy koučování, emoční inteligence, mindfulness, stres, syndrom vyhoření, psychosomatika, poruchy příjmu potravy, práce s klientem, poradenský proces, ontogenetická psychologie, rodina jako systém, sebepoznání a sebereflexe, optimismus vs. pesimismus, rétorické dovednosti, lektorské dovednosti.

Témata se mohou kombinovat, sdružovat i rozdělovat, ideálně nejlépe na míru konkrétní skupině, prakticky či jako přednáška, v kombinaci, vše dle potřeby a domluvy. Je možná i online platforma pro semináře, workshopy i přednášky.

Kontakt

 

777 133 961

Olomouc / Krapkova 34 / Central park Flóra, 1. patro, dv. 119

vavrova.p@volny.cz

Ceník

sezení (terapie, poradenství, koučink, supervize, konzultace…)

50 min / 1000 Kč , 60 min / 1200 Kč, 80 min / 1600 Kč
online 1 min / 20 Kč
platba hotově, QR kódem,  převodem na účet, kartou
cena za přednášku dohodou dle počtu hodin, km, účastníků, délky,  cca 1500-3000 Kč / 45 min
neplátce DPH, IČO: 68929978

 

Poradna

Profesní životopis

 

1995 – dosud : poradenská, lektorská a konzultační činnost,  vzdělávání dospělých v ČR a SR, externí lektorka Univerzity Palackého v Olomouci a dalších institucí a firem.                          1990 – 1995: personalistka, učitelka psychologie.

VŠ vzdělání, výcviky,  semináře, kurzy, stáže a studijní pobyty
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor psychologie, SRZk 2011
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor psychologie, SZZk 2000
Vysoká škola pedagogická Hradec Králové, obor sociální pedagogika, SZZk 1999
Vysoká škola pedagogická Hradec Králové, obor sociální pedagogika, SZZk 1993

Rodinná a párová terapie (2022, 2023),  Jitka Vodňanská, Anima Praha

Rodinné konstelace (2022), Jitka Vodňanská, Anima Praha

Integrativní psychoterapie (2020-2021), Centrum integrativní psychoterapie, Praha

Empatická laboratoř (2021), UP v Olomouci, prof. MUDr. Josef Hašto, Ph.D.

Traumatizácia v dětství a zdraví v dospělosti (2021), Psychoterapeutická sekce Slovenské psychiatrické společnosti SLK
Studium MBA / obor Profesionální koučování (2021), certifikát ICF, Axia Management Academy
Integrativní psychoterapie (2020), IPVZ Praha

Mindfulness (2020), UP v Olomouci
Koučování (2020), 12 hodin, individuální a skupinové školení s cert. kouči
Transakční analýza (2020), Pražská vysoká škola psychosociálních studií
Hypnóza (2020), UP v Olomouci, prof. MUDr. Josef Hašto, Ph.D.
Psychotraumatologický pohled na vznik a léčbu psychických a psychosomatických obtíží (2019), UP v Olomouci
Jacobsonova progresivní svalová relaxace (2019), UP v Olomouci, prof. MUDr. Josef Hašto, Ph.D.
Komunikace pro pomáhající profese – psychosomatický kontext (2019), UP v Olomouci, MUDr. Radkin Honzák
Psychosomatika z klinického pohledu, terapeutické implikace (2019), UP v Olomouci, MUDr.Kryl
Časová osa – psychosomatická anamnéza (2019), Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, dr. Chvála a dr. Trapková
Psychosomatika I.-VI. (2017-2018), MUDr. Klímová, PhDr. Fialová
Psychosomatika v praxi (2018), MUDr. Jan Hnízdil, stáž
Racionálně-emotivně-behaviorální terapie A. Ellise (2017),  Pražská VŠ psychosociálních studií, doc. Balcar
Kognitivně behaviorální terapie nadváhy a obezity (2004, 2016), PhDr. Málková, STOB
Psychohygiena (2011), Stres a syndrom vyhoření (2011)
Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých v ČR a SR (2010), certifikát UP v Olomouci
Bioenergetika (2010), Vedení týmu (2008), Výběrové rozhovory (2007), Komunikace (2004)
Emoční inteligence (2003), Asertivita (2000), koučování (2000), Hodnotící pohovory (2000), Rétorika (1999) , Výběr pracovníků (1998), minimální Právní (1998),
Úvod do světa práce (1998), Psychografologie (1998), Relaxační techniky (1996),
Metodika sexuální výchovy (1996), Sociálně právní ochrana dětí (1996)
Studijní pobyt na Carle von Ossietzky Unversität Oldenburg v rámci grantu Rodinná výchova – rozšiřující studium (1998)

Publikační činnost

VÁVROVÁ, P. Principy zdravé komunikace ve škole. Časopis Třídní učitel a vedení třídy, 2020, roč. 4/1, s. 6-8. ISSN 2570-8279.
ŠIMEK, D., VÁVROVÁ, P., REITEROVÁ, E., KRYŠTOF, D., GALLO, J. Názory klientů a zdravotníků na použití dálkového monitorování základních funkcí u seniorů a pacientů v ČR. Florencie, 2015, roč. 2015, č. 7-8, s. 23-27. ISSN 1801-464X.
VÁVROVÁ, P. Sborník příspěvků AEDUCA 2012. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 150 s. ISBN 978-80-244-4022-4.
VÁVROVÁ, P. Význam a smysl psychologické péče při ovdovění. In O posledních věcech člověka. Praha: Galén, 2014, s. 151-158. ISBN 978-80-7492-138-4
VÁVROVÁ, P. Psychohygiena jako prevence pracovního stresu. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, 2014, roč. 7, č. 4, s. nestránkováno. ISSN 1803-3687.
VÁVROVÁ, P., MICHALÍK, D., KUČÍREK, J. Psychosociální aspekty manažerské práce pro studenty doktorandského studia. Praha: Academia, 2013. 88 s. ISBN 978-80-01-04096-6.
VÁVROVÁ, P. Psychologie náročných situací v praxi personálního managementu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 70 s. ISBN 978-80-244-3596-1.
VÁVROVÁ, P., PASTUCHA, D. Psychohygiena (nejen) jako prevence syndromu vyhoření u zdravotnického managementu. Pracovní lékařství, 2013, roč. 53-58. 65, č.1-2, s.ISSN 0032-6291.
VÁVROVÁ, P., PETŘKOVÁ, A. Ontogenetická psychologie pro sociální pracovníky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 86 s. ISBN 978-80-244-3851-1.
VÁVROVÁ, P. Vybrané aspekty interní komunikace v praxi personálního managementu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 55 s. ISBN 978-80-244-3628-9.
VÁVROVÁ, P. / Un / Rovné příležitosti ve vzdělávání dospělých: téma 8. ročníku festivalu AEDUCA. Celoživotní učení – celoživotní vzdělávání, 2012, roč. 2, č. 3, s. 111-113. ISSN 1804-526X. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. 46 s. ISBN 978-80-244-3137-6.
JÍLEK, V., VÁVROVÁ, P., HOVĚŽÁKOVÁ, D., OLECKÁ, I. Sborník z konference Věda, popularizace, prezentace.
VÁVROVÁ, P. Aeduca 2012 – 8. ročník Festivalu vzdělávání dospělých. Andragogická revue, 2012, roč. 4, č. 1, s. 90-92. ISSN 1804-1698.
VÁVROVÁ, P. Psychologické aspekty náročných situací ve vedení lidí. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 64 s. ISBN 978-80-244-2691-4.
VÁVROVÁ, P. 7. ročník Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA odstartoval v PS Parlamentu ČR. Celoživotní učení – celoživotní vzdělávání, 2011, roč. 1, č. 1, s. 121-122. ISSN 1804-526X.
VÁVROVÁ, P. Festival vzdělávání dospělých AEDUCA již tradičně na UP v Olomouci.Andragogika, 2011, roč. 15, č. 4, s. 6-6. ISSN 1211-6378.
PASTUCHA, D., RIPPLOVÁ, D., VÁVROVÁ, P., HYJÁNEK, J., CHRASTINA, J. Management multioborové spolupráce při léčbě dětské obezity. Profese on-line, 2010, roč. 3, č. 3, s. 175-184. ISSN 1803-4330.
MICHALÍK, D., VÁVROVÁ, P. Interní komunikace a příklad měření její kvality v praxi. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti, 2010, roč. 3, č. 1, s. 22-30. ISSN 1803-3687.
MICHALÍK, D., VÁVROVÁ, P. Interní komunikace jako prostředek BOZP v podniku. Bezpečnost a hygiena práce, 2009, roč. 57, č. 11, s. 10-12. ISSN 0006-0453.
VÁVROVÁ, P. Učitel jako poradce. Možnosti ped.psycholog. poradenství pro učitele rodinné výchovy. 1.vyd. HK: Gaudeamus, 1999, 61 s. ISBN 80-7041-159-7.